MENÜ NYIT
MENÜ ZÁR

Rozsah očakávaných služieb

Výstavba integrovaného systém riadenia návštevníkov v kaštieli, inštalácie na úrovni 21. storočia, audio sprievodca, terminály s dotykovou obrazovkou

Návštevníci so zariadením audio sprievodcu, ktoré dostali pri nákupe vstupeniek získajú informácie s novým prístupom, prostredníctvom slúchadiel, resp. na jednotlivých bodoch výstavy čítaním, na termináloch s dotykovou obrazovkou. Sály a atrakcie - podobne, ako v múzeách západnej Európy - označujú číslice v rastúcom poradím, k nim boli priradené informačné texty audio sprievodcu. Poplatok za používanie audio sprievodcu zahŕňa cena vstupenky. Ľahko používateľné zariadenia na báze inteligentných telefónov je možné nastaviť na audio sprievodcu v maďarskom, anglickom a nemeckom jazyku.

To, čo návštevník videl na výstave môže interpretovať pomocou interaktívnych panelov s dotykovou obrazovkou, laserových hier a viacerých inštalácií. Ľahko pochopiteľné texty, napísané v čitateľnej forme, a bohato ilustrovaný výstavný dizajn poskytuje pre dospelých rozmanité príležitostí na získanie vedomostí a deťom hravé formy učenia.

Okrem trvalých a dočasných výstav čakáme návštevníkov rôznymi ďalšími službami, rovnako ako pestrým radom podujatí, založených na miestnej tradícii, kulinárskej ponuke. Široká škála vzdelávacích programov a programov poskytujúcich maximálny zážitok je k dispozícii pre našich návštevníkov. Flexibilným časovým rozvrhom, individuálne prispôsobenou ponukou a proaktívnymi pracovníkmi vychádzame v ústrety našim hosťom.

V dielni pre múzeopedagogiku bude možné usporiadať hravé krúžky, vyučovacie hodiny pre skupiny a školské triedy. Témy sa zameriavajú na spoznanie obce Tolcsva a okolia, ako aj na históriu kaštieľa a jeho obyvateľov, rodín Szirmay a Waldbott.

Ukážky z našej ponuky v oblasti múzeopedagogiky:

Podujatia v kaštieli

Kultúrne, spoločenské a komunitné priestory, ktoré majú byť vytvorené v rámci investície budú vhodné aj pre rodinné a priateľské stretnutia organizované individuálne, alebo pre usporiadanie výjazdových konferencií. Slávnostná sieň poskytujúca priestor pre kultúrne podujatia získať späť v priebehu rekonštrukcie svoju bývalú slávu. Pre organizovanie podujatí s menším počtom účastníkov, alebo pre usporiadanie stretnutí, rokovaní poskytnú možnosť menšie siene kaštieľa. O pohostenie - počnúc od obložených chlebíčkov až po svadobnú hostinu - sa postará naša kaviareň ako aj naši partneri.

V budúcnosti kaštieľ po celý rok bude realizovať aj programy vo vlastnej organizácii. Ponuka návštevníckeho centra sa bude harmonizovať s akciami, ktorých základ tvoria regionálne a miestne gastronomické tradície.

Darčekový obchod a kaviareň

Darčekový obchod čaká svojich návštevníkov drobnými ozdobnými predmetmi spojenými s hradom a obcou Tolcsva, náučnou literatúrou, a produktmi miestnych remeselníkov. Darčekový obchod s modernou produktovou štruktúrou okrem toho stavia na výrobky vyrobené na mieste - a to najmä na vína z Tolcsva.

Očakávané otvorenie v decembri

Pályázati dokumentáció
és projektmenedzsment:

Eubility Group Kft.

Magyar Kastélyprogram Kft.