MENÜ NYIT
MENÜ ZÁR

Obsah výstavy

Jednou z nejbohatších obcí na kulturní památky Kulturní země Tokaj-hegyalja (podhorská oblast Tokaj) je Tolcsva. Zde se nachází zámeček Szirmay-Waldbott, který je v současnosti v rekonstrukci a který od konce roku 2015 bude očekávat své návštěvníky jako centrum pro návštěvníky a centrum pro kulturní podujatí.

Středobodem výstavy zámečku je představení vzrušující historie někdejší šlechtické rezidence, jakož i života, všedních dní a svátků, odehrávajících se mezi jejími stěnami její někdejších majitelů, šlechtických rodů Szirmay a Waldbott. Při procházce přes sálu získá návštěvník pohled do života zámečku díky pestrým obsahem vytvořeným kolem zajímavostí, které jsou dostupné prostřednictvím audio guidového doprovodu a terminálů s dotykovým displejem. Kromě tematických místnostech byl nábytek ve třech místnostech, v aule, v knihovně a v pánském salonu zrekonstruovaný kopiemi nábytku na základě uchovaných archivních obrazů, při procházce místnostmi zrekonstruovanými způsobem věrným dané doby, které vyvolávají náladu přelomu století i nás unese atmosféra zámečku.

Aula

Je to největší, centrální místnost budovy, zařízená v nejreprezentativnějším stylu. Zde se přijímali nejhodnotnější návštěvy, organizovali se rodinné a přátelské setkání: zásnuby, bály, koncerty, Vánoce, jakož i zde se podávala strava s velkým počtem účastníků.

Zde bylo místo pro vystavení největších rodinných pokladů, například portrétů předků, jakož i zde byla vystavena drahá jídelní souprava, používaná při jídle. Sál, kterou Szirmayovci vytvořili v klasickém stylu a Waldbotti zařídili v souladu s vkusem období počátku století, byla opět zařízená na základě zachovaných dvou archivních fotografií.

Historie zámečku Szirmay-Waldbott

Při následování trasy návštěvy, při poslechu audioguidového doprovodu, můžeme poznat historii zámečku a její majitelů, dvou šlechtických rodů Szirmayovcůa baronů Waldbottovců, budova měla celkem sedm, po sobě následujících majitelů Szirmayovců, následně dvou Waldbottovců. Majitelé jsou pro návštěvníky zobrazení prostřednictvím instalací, umístěných v prostoru, navrženými prostřednictvím použití jejich olejomaleb a rodiny majitelů jsou představeny prostřednictvím dvou obrovských stromových rodokmenů. A přes „kukátko", jak bychom se dívali zpátky do minulosti, můžeme vidět archivní obraz místnosti, která kdysi sloužila jako dámský salon, s jejím původním zařízením.

Zámečky v Tolcsva

V Tolcsva se v současnosti nacházejí čtyři zámečky a kurie, ale v minulých stoletích stálo v obci dalších půl tuctu šlechtických sídel, které v současnosti již neexistují. V místnosti byla vyhotovena interaktivní mapa instalace prostřednictvím použití mimořádně podrobné katastrální mapy někdejšího polního městečka z roku 1866, která při dotyku kontur jednotlivých šlechtických rezidencí zobrazí historii, archivní obrazy daného zámečku a kurie, a pokud budova stojí i v současnosti, tak její současné využití , jakož i to, že kdo bydlel v roce 1866 mezi stěnami budovy - čili v tomto jednom roce zcela přesně můžeme určit, že kdo bydlel v Tolcsva a pokud zůstaly o nich archivní zdroje, tyto osoby můžeme i charakterizovat.

Šlechtický život

K životu rodin patřících mezi vysokou a střední šlechtu organicky patřilo řízení hospodářství panství, účast v župních, jakož i v celostátních orgánech, tak v soudnictví, zastávání úřadů, jakož i různé společenské a volnočasové činnosti, jako jsou bály, narozeninové oslavy, svatby, myslivectví, ježdění a návštěva lázní. V této místnosti získáme náhled do stylu života.

Dětství v zámečku

Prostřednictvím rodinných fotografií se můžeme cítit k někdejším obyvatelům zámečku ještě blíže.

Pomocí pohybové instalace v místnosti ožije archivní fotografie Anny a Frigyes Waldbottovců, současně můžeme poznat každodenní život dětí z vysoké šlechty, jejich zábavu a proces učení.

Šlechtická svatba

V rámci výstavy získáme pohled do svateb vysoké šlechty přes svatbu Hedy Waldbottové, pořádané v roce 1907, do jejich přísného protokolu, ale můžeme poznat i jídla, konzumovány na této tolcsvaiskej svatbě, prostřednictvím tištěné menu karty, která se našla při bádání v archivech.

Instalace v místnosti představí i svatebčany, prostřednictvím interaktivní laserové hry můžeme zmapovat příbuzenské a přátelské vztahy mezi hosty, pozvanými na svatbu. A kdo je zvědaví na látky, z nichž byly vyhotoveny šaty nevěsty a družiček, zde se jich může dotknout.

Kaple

O zařízení kaple zámečku nezůstaly archivní fotografie, ale skleněné okno kaple, které znázorňuje Pannu Marii, zůstalo zachováno na dobové pohlednici, skleněné okno bylo možné na základě ní zrekonstruovat ověřeným způsobem v rámci současné rekonstrukce. 

Knihovna

Bohatě zdobené neorenesanční dřevěné fazety knihovny zámečku, její knihovny šťastným způsobem zůstaly zachovalé i v desetiletích po jejím zestátnění a nyní, po jejich zrestaurování očekávají návštěvníky v jejich původní kráse.

Nejpompéznější částí místnosti je kazetový dřevěný strop, na kterém se nachází spolu osmnáct rodinných erbů, tyto erby jsou erby předků Fridricha Waldbotta a jeho ženy, baronky Hedviky Beust, hosté si mohou souvislosti mezi předky a erby zmapovat zážitkovým způsobem, prostřednictvím hry, nacházející se na interaktivním terminály.

Pánský salon

Originální dřevěný obklad salonu se šťastným způsobem zachoval až dodnes, tím pádem tato místnost čeká na své hosty zrestaurována. Zničené předměty zařízení a doplňky byly doplněny na základě zachovaných archivních fotografií o místnosti, které do sebe zapadaly skoro panoramatickým způsobem. Dokumenty rodinné historie, které se dodnes zachovaly, jsou obrazy, umístěné v supraportech nad dveřmi, které zobrazují ty tři zámečky, kam se vydali čtyři sestry Waldbottové. Tento systém kontaktů zpracovává hra, běžící na interaktivním terminálu.

Návštěvní centrum zámečku Szirmay-Waldbott, který byl zrestaurován v souladu s principy historických památek, v dobovém stylu, prostřednictvím výstavního obsahu, založeného v souladu s trendy zážitkové turistiky 21. století, ale současně založeného na výzkumech uskutečněných v archivech, poskytuje nezapomenutelné zážitky tak pro děti, tak pro dospělé, v jednom z nejkrásnějších obcí Tokaj-hegyalja, v Tolcsva.

S radostí očekáváme i Vás!





Pályázati dokumentáció
és projektmenedzsment:

Eubility Group Kft.

Magyar Kastélyprogram Kft.