MENÜ NYIT
MENÜ ZÁR

Obsah výstavy.

Najbohatšou osadou na historické pamiatky kultúrnej krajiny Tokaj, ktorá je súčasťou svetového dedičstva od roku 2002, je Tolcsva. Nachádza sa tu kaštieľ Szirmay—Waldbott, momentálne pod rekonštrukciou, ktorý od konca roku 2015 ako návštevnícke centrum a centrum kultúrnych podujatí čaká návštevníkov.

Výstava v kaštieli je zameraná na prezentáciu histórie starej šľachtickej rezidencie a medzi týmito múrmi odohrávajúceho života, všedných dní a sviatkov bývalých majiteľov, šľachtických rodín Szirmay a Waldbott. Návštevník prechádzajúci sieňami prostredníctvom audio sprievodcu a terminálov s dotykovou obrazovkou môže nahliadnuť do života kaštieľa, sprístupnením rozmanitých obsahov zoradených po línii zaujímavostí. Okrem tematických siení ešte v troch miestnostiach - v slávnostnej sieni, v knižnici a v pánskom salóne - bolo rekonštruované zariadenie s kópiami nábytku na základe zachovalých archívnych snímok; prechádzajúc cez dobovo verne obnovené siene evokujúce prelom storočia, aj nás očarí atmosféra kaštieľa.

Slávnostná sieň

Je to najväčšia, najreprezentatívnejšie vytvorená ústredná miestnosť budovy. Prijali tu najprestížnejších návštevníkov, usporiadali rodinné a priateľské stretnutia: zásnuby, plesy, koncerty, Vianoce a tu bolo prestreté, keď sa veľa osôb stretlo pri stole.

Bolo to miestom prezentácie najväčších rodinných klenot, napríklad portrétov predkov, alebo sa tu vystavovali aj drahé súpravy použité pri stole. Sieň vytvorená Szirmayovcom v klasicistickom štýle, potom Waldbottovcom zariadená podľa dobového vkusu na prelome storočia bola znovu zariadená na základe dvoch zachovalých archívnych fotografií.

História kaštieľa Szirmay—Waldbott

Sledujúc trasu prehliadky a pri počúvaní audio sprievodcu sa môžeme oboznámiť s históriou kaštieľa a jeho majiteľov, dvoch šľachtických rodín, Szirmayovcov a barónskej rodiny Waldbottovcov; budova po stáročia mala celkovo siedmich po sebe nasledujúcich majiteľov z rodiny Szirmayovcov a dvoch majiteľov z rodiny Waldbottovcov. Majitelia sú zobrazení pre návštevníkov na priestorových inštaláciách použitím olejomalieb s ich podobizňami, rodiny majiteľov znázorňujú dva obrovské rodokmeni. Cez „kukátko“ môžeme akoby nazrieť späť do minulosti, vidíme archívny obraz miestnosti s originálnym zariadením, kedysi slúžiacej ako dámsky salón.

Kaštiele v obci Tolcsva

V obci Tolcsva sa v súčasnosti nachádzajú štyri kaštiele, ale v minulých storočiach bolo ich zopár, ktoré už dnes neexistujú. Interaktívna mapa inštalácie bola pripravená použitím veľmi detailnej katastrálnej mapy bývalého poľnohospodárskeho mestečka z roku 1866, na ktorej sa pri dotyku obrysu jednotlivých šľachtických sídiel na monitore zobrazí história, archívny obraz daného kaštieľa alebo kúrie; pokiaľ budova stojí, potom jej súčasné využitie, ďalej aj to, že v roku 1866 kto žil za múrmi budovy - to znamená, že vo vzťahu k tomuto konkrétnemu roku vieme úplne presne určiť, že akí ľudia žili v obci Tolcsva, ak sa zachovali o nich archívne pramene, môžeme načrtnúť aj ich charakter.

Spôsob života šľachticov

Spôsob života aristokratických a šľachtických rodín bol organicky prepojený s vedením hospodárstva na statku, aktívnou účasťou v štátnej správe župy a celej krajiny ako aj v súdnictve, vykonávaním rôznych funkcií, ďalej s rôznymi spoločenskými a rekreačnými aktivitami, ako sú plesy, oslavy narodenín, svadby, poľovačky, jazda na koni a návšteva kúpeľov. V tejto sieni sa môžeme nahliadnuť do tohto spôsobu života.

Detstvo v kaštieli

Prostredníctvom vystavených rodinných fotografií sa cítime byť ešte bližšie k bývalým obyvateľom kaštieľa.

Pomocou mobilnej inštalácie sa oživuje archívna fotografia, na ktorej sa hojdajú Anna a Frigyes Waldbott, pritom sa môžeme dozvedieť, ako strávili všedné dni deti aristokratov, ako sa zabávali, učili.

Svadba aristokratov

V rámci výstavy máme možnosť vidieť cez svadbu Hedy Waldbottovej, ktorá bola v kaštieli v roku 1907, aké boli aristokratické svadby na prelome storočia, ich tesné protokoly, ale na základe tlačenej karty s menu, objavenej v archívnych výskumoch sa môžeme dozvedieť aj to, aké jedlá boli podané na tejto svadbe v Tolcsva.

Inštalácia tejto siene nám predstaví aj svadobných hostí, interaktívnou laserovou hrou môžeme zmapovať aj príbuzenské a priateľské vzťahy medzi pozvanými osobami. Kto je zvedavý na látku šiat nevesty a družičiek, môže sa ich aj dotknúť.

Kaplnka

O kaplnke v kaštieli sa archívna fotografia nezachovala, ale sklenené okno kaplnky zobrazujúce Pannu Máriu sa zachovalo na dobovej pohľadnici, podľa nej v súčasnej rekonštrukcii bolo možné vierohodne rekonštruovať sklenené okno.

Knižnica

V kaštieli sa našťastie zachovalo bohato ozdobené neorenesančné drevené obloženie a nábytok knižnice aj po desaťročiach po znárodnení, teraz po reštaurovaní čakajú návštevníkov v ich pôvodnej kráse.

Najdekoratívnejšia časť miestnosti je kazetový drevený strop, kde je zobrazených celkom osemnásť rodinných erbov; sú to erby predkov baróna Frigyesa Waldbotta a jeho manželky, barónky Helen Beustovej, vzťah medzi predkami a erbami môžu zmapovať návštevníci zážitkovým spôsobom, pomocou hry na interaktívnom terminálu.

Pánsky salón

Pôvodné drevené obloženie salónu sa na šťastie dodnes zachovalo, teraz, po reštaurovaní sieň čaká návštevníkov. Zničený nábytok bol doplnený na základe archívnych fotografií, ktoré bolo možné takmer panoramaticky pospájať. Dodnes zachovalé rodinné dokumenty sú obrazy umiestnené nad dverami (supraporty), ktoré zobrazujú tri kaštiele, kde žili štyri vydaté sestry Waldbottové. Tento systém vzťahov je spracovaný v hre na interaktívnom terminálu.

Návštevnícke centrum Kaštieľ Szirmay-Waldbott v obci Tolcsva, dobovo verne obnovený podľa zásad pamätníctva, s výstavou vytvorenou obsahovo v súlade s trendmi zážitkovej turistiky 21. storočia, zároveň však na základe autentických archívnych výskumov, poskytuje trvalý zážitok ako pre deti, tak aj pre dospelých v Tolcsva, v jednej z najkrajších obcí Tokaj-hegyalja.

Srdečne Vás čakáme!

Pályázati dokumentáció
és projektmenedzsment:

Eubility Group Kft.

Magyar Kastélyprogram Kft.