MENÜ NYIT
MENÜ ZÁR

Kivitelezői munkálatok

„Örökségturisztikai és Kulturális Rendezvényközpont
a tolcsvai Szirmay–Waldbott-kastélyban”

Projekt indítása

Az ÉMOP-2.1.1/B-12 „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése a konvergencia régiókban” elnevezésű kiírásra benyújtott, a tolcsvai kastély komplex turisztikai hasznosítását célzó, „Örökségturisztikai és Kulturális Rendezvényközpont a tolcsvai Szirmay–Waldbott-kastélyban” című pályázatával Tolcsva Község Önkormányzata az Új Széchenyi Terv Észak-Magyarországi Operatív Programja keretében 498 602 000 Ft támogatást nyert el. A kivitelező kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás 2015 áprilisában eredményesen lezárult, a generálkivitelezést a Közlakép Zrt. nyerte el.

A szerződéskötésre és a munkaterület átadására 2015. május 18-án került sor. Az építési munkálatok bontási munkákkal, földmunkákkal és elektromos vezetékek cseréjével kezdődtek meg. Ezt követően a csapadékvíz elvezetésére, a statikai stabilizációs feladatokra és a gépészeti munkálatokra is sor került.

Eközben lezajlottak a művészettörténeti és levéltári kutatások, elkészültek a kiállításterv megalapozásául szolgáló tudományos munkák, amelyek segítségével elkészült a kiállítási és az installációs dokumentáció is.

Jelenleg a tetőszerkezet teljes felújítása és a hozzá kapcsolódó bádogosmunka zajlik, a belső terekben – a díszteremben és a szalonokban – az aljzatbeton kiképzése, a falazás, a kőművesmunkák, és a festési munkák folynak. A lépcsők helyreállításával, az oszlopok felújításával és a portikusz omlásveszélyének elhárításával megkezdődtek a kastély homlokzatának rekonstrukciós munkálatai is.

Pályázati dokumentáció
és projektmenedzsment:

Eubility Group Kft.

Magyar Kastélyprogram Kft.