MENÜ NYIT
MENÜ ZÁR

Zakres przewidywanych usług

Utworzenie zintegrowanego systemu kierowania zwiedzaj±cymi w zamku, 21 wieczne instalacje, oprowadzanie typu audio guide, terminale z ekranami dotykowymi

Nasi zwiedzaj±cy, przy pomocy otrzymanych przy zakupie biletów urz±dzeń audio guide, będ± mogli w sposób nowatorski uzyskiwać informacje na poszczególnych stacjach wystawy, słuchaj±c ich przez słuchawki, oraz czytaj±c je na ekranach dotykowych terminali. Sale i atrakcje – w sposób przyjęty w muzeach zachodnioeuropejskich – oznaczone s± liczbami wzrastaj±cymi w kolejno¶ci zwiedzania, do których przypisali¶my teksty obja¶niaj±ce w audio guide. Opłata za korzystanie z audio guide (przewodnika) zawarta jest w bilecie wstępu. Łatwe w użyciu urz±dzenia typu smartfon można ustawić na oprowadzanie w językach węgierskim, angielskim i niemieckim.

Interpretację widoków wystawy ułatwiaj± również interaktywne panele ekranów dotykowych, gry laserowe i wiele instalacji. Napisane przystępnie, łatwe do zrozumienia teksty i bogato ilustrowane oblicze wystawy zapewniaj± dorosłym różnorodne możliwo¶ci zdobywania wiedzy, a dzieciom naukę w formie zabawy.

Oprócz stałych i okresowych wystaw, oczekujemy naszych go¶ci przez cały rok z licznymi dodatkowymi usługami oraz seri± kolorowych imprez opartych na ofercie miejscowych tradycji i gastronomii. Do dyspozycji naszych go¶ci stoi szeroka oferta maksymalizuj±cych wrażenia programów edukacyjnych i zajęciowych. Stosujemy się do wymagań naszych go¶ci poprzez elastyczny czas pracy, oferty według indywidualnych potrzeb i aktywny wykwalifikowany personel.

Warsztat pedagogii muzeum będzie służył do urz±dzania lekcji i zabawowych zajęć dla grup i klas szkolnych. Tematyka będzie skoncentrowana na zapoznaniu z Tolcsva i okolic±, oraz historii dawnych mieszkańców zamku, rodzin Szirmay i Waldbott.

Próbka oferty programowej pedagogii muzeum:

Imprezy na zamku

Utworzona w trakcie rozwoju przestrzeń imprez kulturalnych i społeczno¶ciowych będzie również służyła do urz±dzania indywidualnie organizowanych spotkań rodzinnych i przyjacielskich oraz konferencji na wyjeĽdzie. Sala ozdobna, daj±ca miejsce imprezom kulturalnym, odzyska w trakcie odnowienia swoj± dawn± ¶wietno¶ć. Organizowanie mniejszych imprez, rozmów i spotkań będzie możliwe w salach sekcyjnych zamku. O gastronomię – pocz±wszy od sandwiczy aż do uczt weselnych - zatroszcz± się nasza kawiarnia i partnerzy.

Zamek będzie w przyszło¶ci organizować również i samodzielnie programy przez cały rok. Oferta centrum odwiedzania będzie się stosowała do imprez opartych o miejscowe zwyczaje gastronomiczne.

Sklep z pami±tkami i kawiarnia

W sklepie z pami±tkami czekamy na odwiedzaj±cych z drobnymi ozdobami zwi±zanymi z zamkiem i Tolcsva, literatur± edukacyjn±, oraz produktami miejscowego rzemiosła. Ponadto, rozporz±dzaj±cy nowoczesn± struktur± produktów sklep z upominkami bazuje na wyrobach wytwarzanych na miejscu – a w szczególno¶ci na winach z Tolcsva.

Przewidywane otwarcie: grudzień

 Pályázati dokumentáció
és projektmenedzsment:

Eubility Group Kft.

Magyar Kastélyprogram Kft.