MEN NYIT
MEN ZR

Waldbott család története

A BÁRÓ WALDBOTT CSALÁD

A kastély második tulajdonos famíliája, a bassenheimi és bornheimi báró Waldbott család rajna-vidéki eredetû, Koblenz környékérõl származott. A família elsõ írásos említése 1136-ból maradt fenn, elsõ ismert õse egy testvérpár volt: Siegfriedus Gebhardus és Fridericus de Walt Manes Husen. A család neve korábban Walpod volt, amely a késõbbiekben Waldbottra változott. A família öröklések, vásárlások és házasságkötések révén folyamatosan növelte vagyonát, késõbb több ágra szakadt, a Bassenheim, a Bornheim és a Gudenau ágazatokra. A család 1638-ban Franz, Johann és Georg személyében birodalmi bárói rangot kapott, amelyet 1664-ben megerõsítettek. 1646-ban Heinrichet és Johannt is birodalmi bárói rangra emelte az uralkodó, õk ekkor címerbõvítést is nyertek. 1720-ban a család egyik ága Franz révén birodalmi grófi címet szerzett. A Tolcsván birtokos Waldbottok a Bassenheim ág alapítójától, Anton Waldbott von Bassenheimtõl származtak, ez az ág Bornheim település megszerzésével felvette a von Bornheim második elõnevet is.

A WALDBOTT CSALÁD EGYKORI
KASTÉLYAI, KÚRIÁI, VÁRKASTÉLYAI ÉS VÁRAI

1. Alsókemence (Ni¾ná Kamenica), SK – kastély
2. Bassenheim, DE – kastély
3. Burg Bergerhausen, DE – várkastély
4. Burg Olbrück, DE – vár
5. Burg Pyrmont, DE – vár (romos)
6. Burg Rauschenberg, DE – vár (romos)
7. Burg Waldmannshausen, DE – várkastély
8. Erdõbénye, HU – kastély
9. Féltorony (Halbturn), A – kastély
10. Gudenau be Villip, DE – várkastély
11. Háromhuta–Újhuta, HU – kastély
12. Kartause Buxheim, DE – kastély
13. Kiedrich, DE – kúria
14. Koblenz, DE – kastély (lebontva)
15. Königsfeldin der Eifel, DE – kastély (lebontva)
16. Kransberg, DE – várkastély
17. Leutstetten, DE – kastély
18. Mainz, DE – kastély
19. Mándok, HU – kastély
20. Nagyszalánc (Slanec), SK – kastély
21. Reifenberg, DE – kastély
22. Sátoraljaújhely, HU – kúria
23. Sevenich, DE – kastély (lebontva)
24. Tolcsva, HU – kastélyPlyzati dokumentci
s projektmenedzsment:

Eubility Group Kft.

Magyar Kastlyprogram Kft.