MEN NYIT
MEN ZR

Szirmay család története

A SZIRMAY CSALÁD

A Borsod vármegyei eredetû szirmai és szirmabesenyõi Szirmay család elsõ okleveles említése 1290-bõl maradt fent. A família elsõ ismert õse Saul volt, az õ fia, Márk használta elsõ ízben a família által birtokolt Szirma falu után a Szirmay nevet. Egyik nemesi elõnevüket is ezen faluról vették. A család a második elõnevét a szintén Borsod vármegyei Szirmabesenyõ falu után kapta. 1417-ben Zsigmond király címert adományozott a hadjárataiban részt vevõ Zirmay Györgynek és több rokonának, valamint még ugyanebben az évben új adományt adott nekik Szirmára. 1454-ben V. László király is új adományt adott a családnak Szirmára, amelyet 1461-ben Mátyás király is megerõsített. A família egyik ágát I. Lipót király 1695-ben magyar bárói rangra emelte Szirmay István udvari tanácsos és ítélõmester, valamint adoptált fia, Dessewffy Tamás személyében. 1707-ben I. József király ugyancsak õket magyar grófi rangra emelte. 1802-ben az uralkodó örökjogon Szirmay (II.) Ádámnak adományozta Tolcsva és Erdõbénye településeket, valamint feljogosította õt a „tolcsvai és erdõbényei” elõnevek használatára. A magyar királyi belügyminiszter a család nemességét többször is igazolta. A Szirmay család grófi ága férfiágon Szirmay Ottóval 1939-ben, majd leányágon Ottó leányával, Júliával 1983-ban kihalt. A família három nemesi ága napjainkban is él.

EGYKORI SZIRMAY-KASTÉLYOK ÉS KÚRIÁK
A TÖRTÉNELMI MAGYARORSZÁGON

1. Alsókörtvélyes (Ni¾ný Hru¹ov, SK)
2. Bánhorváti
3. Csécse (Èeèejovce, SK)
4. Erdõbénye
5. Gatály (Hatalov, SK)
6. Girált (Giraltovce, SK)
7. Héthárs (Lipany, SK)
8. Kerekrét (Okrúhle, SK)
9. Lazony (Lozín, SK)
10. Mád
11. Miskolc
12. Nagymihály (Michalovce, SK)
13. Nagyõr (Strázky, SK)
14. Nagyszeretva (Stretava, SK) 3 épület
15. Pazdics (Pazdisovce, SK) 1 kastély és 2 kúria
16. Rákóc (Rakovec  nad  Ondavu,  SK)
17. Sátoraljaújhely
18. Szentmihály (©ari¹ské Michaµany, SK) 2 épület
19. Szerencs
20. Szinye (Svinia, SK)
21. Szirma
22. Szirmabesenyõ
23. Szombathely–Olad
24. Tállya
25. Tápióság
26. Tarcal–Kishomokos
27. Tokaj
28. Udva (Udavské, SK)
29. Zétény (Zatin, SK)
30. Zboró (Zborov, SK)
Plyzati dokumentci
s projektmenedzsment:

Eubility Group Kft.

Magyar Kastlyprogram Kft.