MENÜ NYIT
MENÜ ZÁR

Slovenský

Predstavenie projektu - podrobnosti

CENTRUM PODUJATÍ TURISTIKY DEDIČSTVA A KULTÚRY V KA©TIELI SZIRMAY—WALDBOTT V OBCI TOLCSVA ROZMANITOS« ®IVOTA V HEGYALJA V MINULOSTI A V SÚČASNOSTI Stručné predstavenie projektu Názov projektu: "Centrum podujatí turistiky dedičstva a kultúry v kaątieli Szirmay—Waldbott v obci Tolcsva" Identifikačné číslo projektu v sú»aľi: ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0107 Získané granty: Majiteµ/navrhovateµ: Tolcsva Község Önkormányzata/Samospráva obce Tolcsva Miesto projektu: Tolcsva, Kossuth Lajos utca 37., hrsz. 371...

Obsah výstavy - podrobnosti

Najbohatąou osadou na historické pamiatky kultúrnej krajiny Tokaj, ktorá je súčas»ou svetového dedičstva od roku 2002, je Tolcsva. Nachádza sa tu kaątieµ Szirmay—Waldbott, momentálne pod rekonątrukciou, ktorý od konca roku 2015 ako návątevnícke centrum a centrum kultúrnych podujatí čaká návątevníkov...

Rozsah očakávaných sluľieb - podrobnosti

Výstavba integrovaného systém riadenia návątevníkov v kaątieli, inątalácie na úrovni 21. storočia, audio sprievodca, terminály s dotykovou obrazovkou. Návątevníci so zariadením audio sprievodcu, ktoré dostali pri nákupe vstupeniek získajú informácie s novým prístupom, prostredníctvom slúchadiel, resp. na jednotlivých bodoch výstavy čítaním, na termináloch s dotykovou obrazovkou. Sály a atrakcie - podobne, ako v múzeách západnej Európy...Pályázati dokumentáció
és projektmenedzsment:

Eubility Group Kft.

Magyar Kastélyprogram Kft.