MEN‹ NYIT
MEN‹ ZŃR

Prezentacja projektu

CENTRUM IMPREZ DZIEDZICTWA TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO NA ZAMKU SZIRMAY—WALDBOTT W TOLCSVA

R√ď¬ĮNORODNO¬¶√Ü ¬ĮYCIA HEGYALJA W PRZESZ¬£O¬¶CI I TERA¬¨NIEJSZO¬¶CI

Krótka prezentacja projektu

Nazwa projektu:
Centrum imprez dziedzictwa turystycznego i kulturowego na zamku Szirmay—Waldbott w Tolcsva

Identyfikator przetargowy projektu:
√ČMOP-2.1.1/B-12-2012-0107

Uzyskana pomoc:

W³a¶ciciel / gospodarz projektu:
Samorz¬Īd Gminy Tolcsva

Lokalizacje projektu:
Tolcsva, ul. Kossuth Lajos 37, nr top. 371

Zwiêkszenie atrakcji turystycznej zamku opiera siê na trzech filarach:

Pomieszczenia zamkowe spe¬≥niaj¬Ī podw√≥jn¬Ī funkcj√™: z jednej strony s¬≥u¬Ņ¬Ī, jako sale wystawowe, a z drugiej strony ich cz√™¬∂√¶ mo¬Ņe by√¶ wykorzystywana, jako miejsca dla imprez kulturalnych.

W obj√™tym ochron¬Ī zabytk√≥w zamku zachowa¬≥y si√™ w blisko oryginalnej formie wy¬≥o¬Ņone drewnem, neorenesansowe pomieszczenia niegdysiejszego wielkiego salonu i bogato zdobionej biblioteki, oraz parkiet tablicowy dawnego salonu ¬Ņe√Īskiego.

Zawarto¶æ profesjonalna i zastosowanie rozwoju

Elementy non-profit projektu

Elementy profitowe projektuPŠlyŠzati dokumentŠciů
ťs projektmenedzsment:

Eubility Group Kft.

Magyar Kastťlyprogram Kft.