MEN‹ NYIT
MEN‹ ZŃR

Polskie

Prezentacja projektu - szczegó³y

CENTRUM IMPREZ DZIEDZICTWA TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO NA ZAMKU SZIRMAY—WALDBOTT W TOLCSVA R√ď¬ĮNORODNO¬¶√Ü ¬ĮYCIA HEGYALJA W PRZESZ¬£O¬¶CI I TERA¬¨NIEJSZO¬¶CI Kr√≥tka prezentacja projektu Nazwa projektu: Centrum imprez dziedzictwa turystycznego i kulturowego na zamku Szirmay—Waldbott w Tolcsva Identyfikator przetargowy projektu: √ČMOP-2.1.1/B-12-2012-0107 Uzyskana pomoc: W¬≥a¬∂ciciel / gospodarz projektu: Samorz¬Īd Gminy Tolcsva Lokalizacje projektu: Tolcsva, ul. Kossuth Lajos 37, nr top. 371...

Tre¶æ wystawy - szczegó³y

Tolcsva jest jednym z najbogatszych w zabytki osiedlem regionu kulturalnego Tokaj-hegyalja, stanowi¬Īcym cz√™¬∂√¶ ¬∂wiatowego dziedzictwa od 2002 roku, Tutaj znajduje si√™ odnawiany obecnie zamek Szirmay—Waldbott, kt√≥ry od ko√Īca 2015 roku b√™dzie s¬≥u¬Ņy¬≥ o¬∂ciom, jako centrum zwiedzania i centrum imprez kulturalnych...

Zakres przewidywanych us³ug - szczegó³y

Utworzenie zintegrowanego systemu kierowania zwiedzaj¬Īcymi w zamku, 21 wieczne instalacje, oprowadzanie typu audio guide, terminale z ekranami dotykowymi. Nasi zwiedzaj¬Īcy, przy pomocy otrzymanych przy zakupie bilet√≥w urz¬Īdze√Ī audio guide, b√™d¬Ī mogli w spos√≥b nowatorski uzyskiwa√¶ informacje na poszczeg√≥lnych stacjach wystawy, s¬≥uchaj¬Īc ich przez s¬≥uchawki, oraz czytaj¬Īc je na ekranach dotykowych terminali. Sale i atrakcje – w spos√≥b przyj√™ty w muzeach zachodnioeuropejskich...
PŠlyŠzati dokumentŠciů
ťs projektmenedzsment:

Eubility Group Kft.

Magyar Kastťlyprogram Kft.