MEN NYIT
MEN ZR

Kivitelezõi munkálatok

„Örökségturisztikai és Kulturális Rendezvényközpont
a tolcsvai Szirmay–Waldbott-kastélyban”

Projekt indítása

Az ÉMOP-2.1.1/B-12 „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése a konvergencia régiókban” elnevezésû kiírásra benyújtott, a tolcsvai kastély komplex turisztikai hasznosítását célzó, „Örökségturisztikai és Kulturális Rendezvényközpont a tolcsvai Szirmay–Waldbott-kastélyban” címû pályázatával Tolcsva Község Önkormányzata az Új Széchenyi Terv Észak-Magyarországi Operatív Programja keretében 498 602 000 Ft támogatást nyert el. A kivitelezõ kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás 2015 áprilisában eredményesen lezárult, a generálkivitelezést a Közlakép Zrt. nyerte el.

A szerzõdéskötésre és a munkaterület átadására 2015. május 18-án került sor. Az építési munkálatok bontási munkákkal, földmunkákkal és elektromos vezetékek cseréjével kezdõdtek meg. Ezt követõen a csapadékvíz elvezetésére, a statikai stabilizációs feladatokra és a gépészeti munkálatokra is sor került.

Eközben lezajlottak a mûvészettörténeti és levéltári kutatások, elkészültek a kiállításterv megalapozásául szolgáló tudományos munkák, amelyek segítségével elkészült a kiállítási és az installációs dokumentáció is.

Jelenleg a tetõszerkezet teljes felújítása és a hozzá kapcsolódó bádogosmunka zajlik, a belsõ terekben – a díszteremben és a szalonokban – az aljzatbeton kiképzése, a falazás, a kõmûvesmunkák, és a festési munkák folynak. A lépcsõk helyreállításával, az oszlopok felújításával és a portikusz omlásveszélyének elhárításával megkezdõdtek a kastély homlokzatának rekonstrukciós munkálatai is.
Plyzati dokumentci
s projektmenedzsment:

Eubility Group Kft.

Magyar Kastlyprogram Kft.