MEN NYIT
MEN ZR

Kiállítási tartalom

A 2002 óta a Világörökség részét képezõ Tokaj-hegyaljai Kultúrtáj mûemlékekben egyik leggazdagabb települése Tolcsva. Itt található a jelenleg felújítás alatt álló Szirmay—Waldbott-kastély, amely 2015 végétõl látogatóközpontként és kulturális rendezvényközpontként várja majd a látogatókat.

A kastély kiállításának középpontjában az egykori nemesi rezidencia fordulatos története és régi birtokosai, a Szirmay és a Waldbott nemesi családok egykor e falak között zajló életének, hétköznapjainak és ünnepeinek a bemutatása áll. A termeken végighaladva audioguide-os vezetés és érintõképernyõs terminálok révén elérhetõ sokrétû, az érdekességek mentén építkezõ tartalmak által kap betekintést a kastély életébe a látogató. A tematikus termek mellett négy három helyiség, a díszterem, a könyvtár és a férfi szalon bútorzatát a fennmaradt archív képek alapján bútormásolatokkal rekonstruálták, a korhûen visszaállított, a századfordulót megidézõ termeken végighaladva minket is magával ragad a kastély hangulata.

Díszterem

Az épület legnagyobb, legreprezentatívabban kialakított központi helyisége. Itt fogadták a legrangosabb látogatókat, rendezték a családi és baráti összejöveteleket: eljegyzéseket, bálokat, koncerteket, karácsonyt, valamint itt bonyolították a nagy létszámú étkezéseket.

Ez volt a legnagyobb családi értékek, például az õsportrék bemutatóhelye, s az étkezéseknél használt drága készleteket is itt tették közszemlére. A Szirmayak által klasszicista stílusban kialakított, majd a Waldbottok által a századelõ ízlésvilágának megfelelõen berendezett terem két fennmaradt archív fotó alapján került ismét berendezésre.

Szirmay—Waldbott-kastély története

Követve a látogatási útvonalat, az audioguide-os vezetést hallgatva megismerhetjük a kastély és a két tulajdonos nemesi família, a Szirmay és a báró Waldbott család történetét, az épületnek összesen hét egymást váltó Szirmay, majd két Waldbott tulajdonosa volt a századok folyamán. A tulajdonosok olajfestményeik felhasználásával megtervezett, térbe állított installációkon jelennek meg a látogatók elõtt, a birtokos családokat pedig két hatalmas családfa mutatja be. Egy „kukucskálón” át pedig mintha a múltba tekintenénk vissza, láthatjuk az egykor nõi szalonként szolgáló terem archív képét az eredeti berendezéssel.

Kastélyok Tolcsván

Tolcsván jelenleg négy kastély és kúria található, de az elmúlt századokban további féltucatnyi nemesi rezidencia állt a településen, amelyek ma már nincsenek meg. A teremben az egykori mezõváros 1866-os, igen részletes kataszteri térképének a felhasználásával készült az installáció interaktív térképe, amelyen az egyes nemesi rezidenciák kontúrját megérintve egy monitoron megjelenik az adott kastély és kúria története, archív képe, amennyiben áll az épület, akkor a jelenlegi hasznosítása, valamint az, hogy 1866-ban kik laktak az épület falai között – azaz ebben az egy évben teljesen pontosan meg tudjuk határozni, hogy kik laktak Tolcsván, és amennyiben levéltári források fennmaradtak róluk, jellemezni is tudjuk ezeket a személyeket.

Nemesi életmód

A fõnemesi és a nemesi családok életmódjához szervesen hozzátartozott az uradalom gazdálkodásának vezetése, a vármegyei és az országos közigazgatásban, valamint a bíráskodásban való részvétel, a hivatalviselés, valamint a különféle társasági és szabadidõs tevékenységek, így a bálak, a születésnapok, az esküvõk, a vadászat, a lovaglás és a fürdõlátogatás. Ebben a teremben ebbe az életmódba nyerünk betekintést.

Gyermekkor a kastélyban

A bemutatott családi fotókon keresztül még közelebb érezzük magunkat a kastély hajdani lakóihoz.

Waldbott Anna és Frigyes hintázó archív fotója elevenedik meg a teremben egy mozgó installáció segítségével, miközben megismerhetjük a fõúri gyermekek mindennapjait, szórakozásait, oktatásuk folyamatát.

Fõúri esküvõ

A kiállítás során Waldbott Heda 1907-ben, a kastélyban megtartott menyegzõjén keresztül kapunk bepillantást a századforduló fõúri esküvõibe, azok feszes protokolljába, de megismerhetjük az ezen a tolcsvai esküvõn elfogyasztott ételeket is a levéltári kutatások során elõkerült nyomtatott menükártya segítségével.

A terem installációja a násznépet is bemutatja, egy interaktív lézeres játékkal feltérképezhetjük az esküvõre meghívott személyek közti rokoni és baráti szálakat. Aki pedig a korabeli menyasszony és koszorúslány ruhák anyagára kíváncsi, itt meg is tapinthatja azokat.

Kápolna

A kastély kápolnájának kialakításáról nem maradt fenn archív fotó, maga a kápolna Szûz Máriát ábrázoló üvegablaka azonban fennmaradt egy korabeli képeslapon, ez alapján lehetett hitelesen rekonstruálni az üvegablakot a mostani felújítás során. 

Könyvtár

A kastély könyvtárának gazdagon díszített neoreneszánsz faburkolata, könyvszekrényei szerencsésen megmaradtak a kastély államosítása utáni évtizedekben is, és most restaurálva eredeti pompájukban várják a látogatókat.

A terem legdíszesebb része az a kazettás famennyezet, amelyen összesen tizennyolc családi címer látható; ezek a címerek a könyvtártermet kialakító báró Waldbott Frigyes és felesége, báró Beust Hedvig felmenõinek a címerei, az õsöket és a címerek összefüggéseit élményszerû módon, egy interaktív terminálon lévõ játék segítségével térképezhetik fel a vendégek.

Férfi szalon

A szalon eredeti faburkolata szerencsésen megmaradt mindmáig, így a terem most restaurálva várja a látogatókat. Az elpusztult berendezési tárgyak és kiegészítõk a teremrõl fennmaradt több, szinte panorámaképszerûen egymáshoz illeszthetõ archív fotó alapján kerültek pótlása. A családtörténet máig fennmaradt dokumentumai az ajtók feletti supraportokban elhelyezett festmények, amelyek azt a három kastélyt ábrázolják, ahová négy Waldbott nõvér férjhez ment. Ezt a kapcsolatrendszert egy interaktív terminálon futó játék dolgozza fel.

A mûemléki elveknek megfelelõen, korhûen felújított Tolcsvai Szirmay—Waldbott-kastély Látogatóközpont a 21. századi élményturisztikai trendeknek megfelelõen kialakított, ugyanakkor hiteles levéltári kutatásokon alapuló kiállítási tartalmakkal maradandó élményt nyújt mind a gyermekek, mind pedig a felnõttek részére Tokaj-hegyalja egyik legszebb településén, Tolcsván.

Sok szeretettel várjuk Önt is!
Plyzati dokumentci
s projektmenedzsment:

Eubility Group Kft.

Magyar Kastlyprogram Kft.